Turn your Passion into Profession

Dusit Thani College(Pattaya) เปิดรับนักศึกษาใหม่
ระดับปริญญาตรี แบบรับตรง ปีการศึกษา 2563

กรอกข้อมูลส่วนตัวด้านล่าง เพื่อรับข้อมูลการสมัครเพิ่มเติมสำหรับหลักสูตรปริญญาตรี วิทยาลัยดุสิตธานี ศูนย์การศึกษาเมืองพัทยา


โค้งสุดท้าย สมัคร ป.ตรี แบบรับตรง "เพียงยื่นเกรดเฉลี่ยสะสม"
พร้อมรับทุนสนับสนุน 5,000 บาท หลักสูตรที่เปิดโอกาสสานทุกความฝัน ด้าน "โรงแรม" หรือ "เชฟ"

สมัครเรียน ปริญญาตรี แบบรับตรง เพียงยื่นเกรดเฉลี่ยสะสม โดยไม่ต้องสอบข้อเขียน* น้องๆ ที่ เกรดเฉลี่ยสะสม 2.75 ขึ้นไป สมัครและเรียนได้เลย โดยไม่ต้องเรียนปรับพื้นฐาน!! พร้อมรับสิทธิพิเศษอื่นๆ อีกมากมาย

 

สานฝันให้เป็นจริงกับหลักสูตรคุณภาพตามแบบฉบับดุสิตธานี  

 

*เงื่อนไขเป็นไปตามที่วิทยาลัยฯ กำหนด, และเพื่อให้สอดคล้องกับมาตรการการรับมือ COVID 19 วิทยาลัยฯ จึงยกเลิกการสอบเข้าและพิจารณาเกรดเฉลี่ยสะสมแทน

ผู้สมัครที่มีผลการเรียนเฉลี่ยสะสมในรายวิชาคณิตศาสตร์และภาษาอังกฤษ ตั้งแต่ 2.75 ขึ้นไป ได้รับการยกเว้นไม่ต้องเรียนรายวิชาปรับพื้นฐาน

รับทุนสนับสนุนทันที 5,000 บาท ด่วน! มีจำนวนจำกัด

สามารถยื่นกู้กองทุนกยศ.ได้เต็มจำนวน ทุกหลักสูตร

หลักสูตรภาษาไทย

หลักสูตรบริหารธุรกิจบัณฑิต
สาขาวิชาการจัดการโรงแรม

ดุสิตธานีพัทยา

หลักสูตรบริหารธุรกิจบัณฑิต
สาขาวิชาการจัดการครัวและศิลปะการประกอบอาหาร

Relevant, Passionate & Empowering

ฝึกงานอย่างเข้มข้น 1,500 – 2,000 ชม.

เรียนและฝึกฝนจริงในโรงแรม - Work Integrated Learning (WIL)

95% ของนักศึกษาจบใหม่ได้งานเลยทันที

ฝึกงานกับพันธมิตรชั้นนำทั่วโลก