Turn your Passion into Profession

เปิดรับนักศึกษาใหม่
ระดับปริญญาตรี แบบรับตรง ปีการศึกษา 2563

กรอกข้อมูลส่วนตัวด้านล่าง เพื่อรับข้อมูลการสมัครเพิ่มเติมสำหรับหลักสูตรปริญญาตรี วิทยาลัยดุสิตธานี


หลักสูตรนี้ เหมาะกับใคร?

โค้งสุดท้าย สมัคร ป.ตรี แบบรับตรง "เพียงยื่นเกรดเฉลี่ยสะสม"
พร้อมรับส่วนลดค่าเทอม 5,000 บาท
หลักสูตรที่เปิดโอกาสสานทุกความฝัน
ด้าน "โรงแรม" "เชฟ" หรือ "ธุรกิจบริการ"

สมัครเรียน ปริญญาตรี หลักสูตรภาษาไทย แบบรับตรง เพียงยื่นเกรดเฉลี่ยสะสม โดยไม่ต้องสอบข้อเขียน* น้องๆ ที่ เกรดเฉลี่ยสะสม 2.75 ขึ้นไป สมัครและเรียนได้เลย โดยไม่ต้องเรียนปรับพื้นฐาน!! พร้อมรับสิทธิพิเศษอื่นๆ อีกมากมาย

สานฝันให้เป็นจริงกับหลักสูตรคุณภาพตามแบบฉบับดุสิตธานี และได้รับการรับรองจากสถาบันชั้นนำระดับโลก 

*เงื่อนไขเป็นไปตามที่วิทยาลัยฯ กำหนด, และเพื่อให้สอดคล้องกับมาตรการการรับมือ COVID 19 วิทยาลัยฯ จึงยกเลิกการสอบเข้าและพิจารณาเกรดเฉลี่ยสะสมแทน

ผู้สมัครที่มีผลการเรียนเฉลี่ยสะสมในรายวิชาคณิตศาสตร์และภาษาอังกฤษ ตั้งแต่ 2.75 ขึ้นไป ได้รับการยกเว้นไม่ต้องเรียนรายวิชาปรับพื้นฐาน

รับทุนสนับสนุนทันที 5,000 บาท ด่วน! มีจำนวนจำกัด

สามารถยื่นกู้กองทุนกยศ.ได้เต็มจำนวน ทุกหลักสูตร

หลักสูตรภาษาไทย

หลักสูตรบริหารธุรกิจบัณฑิต
สาขาวิชาการจัดการโรงแรม

หลักสูตรบริหารธุรกิจบัณฑิต
สาขาวิชาการจัดการครัวและศิลปะการประกอบอาหาร

หลักสูตรการจัดการบัณฑิต
สาขาวิชานวัตกรรมการบริการในอุตสาหกรรมการท่องเที่ยว

หลักสูตรนานาชาติ

หลักสูตรบริหารธุรกิจบัณฑิต
สาขาวิชาศิลปะการประกอบอาหารอย่างมืออาชีพ ร่วมกับสถาบันสอนการประกอบอาหารเลอ กอร์ดอง เบลอ (Le Cordon Bleu)

หลักสูตรการจัดการบัณฑิต
สาขาวิชาการจัดการโรงแรมและรีสอร์ท รับรองหลักสูตรโดยโรงเรียนการโรงแรมโลซาน (École hôtelière de Lausanne) ประเทศสวิตเซอร์แลนด์

Relevant, Passionate & Empowering

ฝึกงานอย่างเข้มข้น 1,500 – 2,000 ชม.

เรียนและฝึกฝนจริงในโรงแรม - Work Integrated Learning (WIL)

95% ของนักศึกษาจบใหม่ได้งานเลยทันที

ฝึกงานกับพันธมิตรชั้นนำทั่วโลก