Design Your Future

เปิดรับแล้ววันนี้
นักศึกษาใหม่ปีการศึกษา 2566
ออกแบบเส้นทางสู่อนาคตด้วยมือของตัวเอง พร้อมแข่งขันในอุตสาหกรรมการบริการทั่วโลก
หลักสูตรปริญญาตรี
การันตีด้วยรุ่นพี่กว่า 29 รุ่น
หลักสูตรเข้มข้น 4 ปี ดีกรีบริหารและการจัดการลงมือทำจริงกับอาจารย์ผู้เชี่ยวชาญ พร้อมเรียนและฝึกปฏิบัติในสถานประกอบการจริง เลือกฝึกงานและแลกเปลี่ยนได้ทั่วโลก
สายอาหาร Culinary Arts
สายการโรงแรม
และ Hospitality
สายสร้างสรรค์ Innovative Tourism & Services

International Accreditation

0 hr
ฝึกงานสูงสุด 1,500 ชั่วโมง
0 %
ทุนการศึกษาสูงสุด 100%
0 %
94% มีงานทำทันทีเมื่อเรียนจบภายใน 1 ปี
หลักสูตรปริญญาตรี
การันตีด้วยรุ่นพี่กว่า 29 รุ่น
ดูบรรยากาศห้องเรียนจริงได้ไม่ต้องรอ
พร้อมพี่แนะแนวให้ข้อมูลระหว่างการเยี่ยมชม

Professional Curricula

ปริญญาตรี 5 สาขาวิชา

Who Should Learn with DTC

หลักสูตรเหมาะสำหรับ

Admission Round Calendar

ตารางสอบรับตรงรอบถัดไป
สมัครรอบนี้เพื่อรับส่วนลดค่าเทอม
Dusit Character 10,000.-
ทุกหลักสูตร

What Our Students Say

แรงบันดาลใจจากศิษย์เก่า
Intersect
“ผมเชื่อว่าพื้นฐานเป็นสิ่งที่สำคัญที่สุดสำหรับอาชีพเชฟ ยิ่งพื้นฐานแน่น เราจะก้าวต่อไปได้อย่างมั่นคง จากการที่ผมได้เรียนในวิทยาลัยดุสิตธานี ผมได้ประสบการณ์หลาย ๆ อย่าง......”
เชฟอาร์ ธีรภัทร ตียาสุนทรานนท์
ศิษย์เก่าสาขาการจัดการครัวและศิลปะการประกอบอาหาร
Intersect
“ผมเชื่อว่าพื้นฐานเป็นสิ่งที่สำคัญที่สุดสำหรับอาชีพเชฟ ยิ่งพื้นฐานแน่น เราจะก้าวต่อไปได้อย่างมั่นคง จากการที่ผมได้เรียนในวิทยาลัยดุสิตธานี ผมได้ประสบการณ์หลาย ๆ อย่าง......”
เชฟอาร์ ธีรภัทร ตียาสุนทรานนท์
ศิษย์เก่าสาขาการจัดการครัวและศิลปะการประกอบอาหาร
Intersect
“ผมเชื่อว่าพื้นฐานเป็นสิ่งที่สำคัญที่สุดสำหรับอาชีพเชฟ ยิ่งพื้นฐานแน่น เราจะก้าวต่อไปได้อย่างมั่นคง จากการที่ผมได้เรียนในวิทยาลัยดุสิตธานี ผมได้ประสบการณ์หลาย ๆ อย่าง......”
เชฟอาร์ ธีรภัทร ตียาสุนทรานนท์
ศิษย์เก่าสาขาการจัดการครัวและศิลปะการประกอบอาหาร
Intersect
“ผมเชื่อว่าพื้นฐานเป็นสิ่งที่สำคัญที่สุดสำหรับอาชีพเชฟ ยิ่งพื้นฐานแน่น เราจะก้าวต่อไปได้อย่างมั่นคง จากการที่ผมได้เรียนในวิทยาลัยดุสิตธานี ผมได้ประสบการณ์หลาย ๆ อย่าง......”
เชฟอาร์ ธีรภัทร ตียาสุนทรานนท์
ศิษย์เก่าสาขาการจัดการครัวและศิลปะการประกอบอาหาร
หลักสูตรที่ออกแบบมาเพื่อให้คุณเป็น
มืออาชีพตัวจริง

แผนกกิจกรรมการแข่งขัน ช่วยฝึกฝนและให้การ สนับสนุนนักศึกษาสู่เวทีโลก

แผนกกิจกรรมการแข่งขันช่วยฝึกฝนและให้การสนับสนุนนักศึกษาสู่เวทีโลก

แผนกกิจกรรมการแข่งขัน ช่วยฝึกฝนและให้การ สนับสนุนนักศึกษาสู่เวทีโลก

แลกเปลี่ยนที่ EHL
สวิตเซอร์แลนด์สูงสุด 2 ปี*
หรือสถาบันชั้นนำได้ทั่วโลก
รียนตั้งแต่ Basic จนถึง Advanced ในศาสตร์การทำอาหาร สำหรับ 2 หลักสูตรครัว
เรียนตั้งแต่ Basic จนถึง Advanced ในศาสตร์การทำอาหาร สำหรับ 2 หลักสูตรครัว
เรียนกับอาจารย์ ที่ผ่านการอบรมจาก Le Cordon Bleu เรียนจบได้ใบรับรองระดับปริญญาตรี โดยเลอ กอร์ดอง เบลอ และดุสิตธานี
สร้างสรรค์ธุรกิจบริการและ การท่องเที่ยวรูปแบบใหม่ ให้แตกต่างและมีเอกลักษณ์
COPYRIGHT © 2021 ALL RIGHTS RESERVED. DUSIT THANI COLLEGE.
PRIVACY POLICY