DEK66 Student Referral Program

โปรแกรม ชวนเพื่อนมาเป็นครอบครัว DTC

กรอกข้อมูลส่วนตัวด้านล่าง เพื่อขอรับสิทธิ์ หรือ ขอรับรายละเอียดเพิ่มเติมเกี่ยวกับโปรแกรม

    เมื่อคลิกยอมรับด้านล่าง หมายความว่าคุณยินยอมอนุญาตให้ Dusit Thani College เก็บและประมวลผลข้อมูลส่วนตัวที่ส่งเข้ามาข้างต้นเพื่อให้บริการเนื้อหาแก่คุณตามคำขอ

"ชวนเพื่อนมาเรียนเป็นกลุ่ม สนุกกว่า!"
เพียงแนะนำเพื่อนมาสมัครเรียนปริญญาตรี
หลักสูตรใดก็ได้ ที่ DTC
รับทุนสนับสนุนจากวิทยาลัยฯ ทั้งนักศึกษาและเพื่อน
คนละ 3,000 บาท (สำหรับหลักสูตรภาษาไทย)
และ 6,000 บาท (สำหรับหลักสูตรนานาชาติ)

เฉพาะภาคการศึกษาที่ 1 ปีการศึกษา 2566 เท่านั้น (เริ่มเรียนเดือนสิงหาคม)

หมายเหตุ: เงื่อนไขเป็นไปตามที่วิทยาลัยฯ กำหนด, วิทยาลัยฯ ขอสงวนสิทธิ์ในการเปลี่ยนแปลงเงื่อนไขโดยไม่ต้องแจ้งให้ทราบล่วงหน้า

Dusit Thani College เติมทุกทักษะที่จำเป็นและทันสมัยสำหรับงานโรงแรมและการบริการ ด้วยองค์ความรู้ของดุสิตธานี ที่มีประวัติยาวนานกว่า 40 ปี และเน้นเปิดโอกาสให้นักศึกษาเรียนรู้จากประสบการณ์ทำงาน และผู้เชี่ยวชาญตัวจริง

หลักสูตรปริญญาตรี

บริหารธุรกิจบัณฑิต
สาขาวิชาการจัดการโรงแรม

บริหารธุรกิจบัณฑิต
สาขาวิชาการจัดการครัวและศิลปะการประกอบอาหาร

การจัดการบัณฑิต
สาขาวิชานวัตกรรมการบริการการท่องเที่ยว

B.B.A. in Professional Culinary Arts (A joint program with Le Cordon Bleu)

B.B.A. in Hospitality Management (Certified by Ecole hôtelière de Lausanne (EHL) in Switzerland)

หลักสูตรปริญญาโท

dusit thani client solution

บริหารธุรกิจมหาบัณฑิต
กลุ่มวิชาการจัดการธุรกิจการบริการ, กลุ่มวิชาผู้ประกอบการเชิงนวัตกรรม, กลุ่มวิชาการจัดการธุรกิจอาหาร

Turn Your Passion into Profession

Bachelor's Degree Programs' Highlights

94% มีงานทำทันทีหลังเรียนจบ

นักศึกษาที่จบจาก Dusit Thani College มีงานทำภายใน 1 ปี 94%

ประสบการณ์ 30 ปี

กว่า 30 ปีที่ผลิตบุคลากรสู่ธุรกิจการบริการทั่วโลก

ฝึกงานสูงสุด 1,500 HRS​

นักศึกษาทุกหลักสูตรจะได้ฝึกงานกับโรงแรม 5 ดาว 1,500 ชั่วโมง​

World-class Partners

พันธมิตรกับสถาบันชั้นนำระดับโลกมากมาย

International Partners & Opportunity for Exchange Program
พันธมิตรนานาชาติ และ โอกาสการเป็นนักเรียนแลกเปลี่ยนได้ในสถาบันต่างๆทั่วโลก

What our students say

ศิรภัสสร สกุลวิวรรธน์

รองกรรมการผู้จัดการ บริษัท เจริญโภคภัณฑ์อาหาร จำกัด (มหาชน)
ศิษย์เก่าปริญญาตรี สาขาการจัดการโรงแรมและรีสอร์ท (หลักสูตรนานาชาติ)

“ที่นี่เป็นสถาบันที่ไม่เหมือนที่อื่นๆ มีห้องปฏิบัติการจริง เช่น ห้องครัว ห้องเบเกอรี่ ซึ่งมีอุปกรณ์ครบครัน ทันสมัย และได้มาตรฐานจริงๆ มิ้วมีความภาคภูมิใจมากที่ได้ตัดสินใจเรียนกับที่นี่ และในสาขานี้เป็นรุ่นแรก ได้รับความรู้ ทักษะ ความชำนาญ ทางด้านการโรงแรมที่ลึกซึ้ง และลงลึกทุกรายละเอียด”

Chef Are

เชฟอาร์ ธีรภัทร ตียาสุนทรานนท์

เชฟกระทะเหล็ก ประเทศไทย l Owner & Executive Chef of Home Kitchen Studio
ศิษย์เก่าปริญญาตรี การจัดการครัวและศิลปะการประกอบอาหาร

“ที่นี่ช่วยหล่อหลอม DNA ของความเป็น DTC ให้กับผม ได้ทั้งความเป็นมืออาชีพ ระเบียบวินัย และความอดทนจากการแข่งขันต่างๆ ตั้งแต่สมัยเรียน  ภูมิใจมากเลยครับที่ได้จบจากสถาบันนี้  ความรู้ที่ได้จากที่นี่เหมือนเป็นใบเบิกทาง เป็นเหมือนเสาเข็มหรือรากฐานที่มั่นคง ให้ผมมายืนอยู่ตรงจุดนี้ได้ ”