dusit thani college logo

REFERRAL PROGRAM BENEFIT FOR DUSIT FAMILY

โครงการพนักงาน บมจ.ดุสิต อินเตอร์เนชั่นแนล และบริษัทในเครือ
แนะนำนักศึกษาใหม่มาเป็นครอบครัวดุสิตธานี

กรอกข้อมูลส่วนตัวด้านล่าง เพื่อรับสิทธิ์ หรือ รับรายละเอียดเพิ่มเติมเกี่ยวกับสิทธิประโยชน์

  • Hidden

โครงการพนักงานในเครือดุสิต
แนะนำนักศึกษามาเรียนที่วิทยาลัยดุสิตธานี
เฉพาะภาคการศึกษาที่ 1 ปีการศึกษา 2563 นี้เท่านั้น
เริ่มเรียน เดือนสิงหาคม

(1.)  ผู้แนะนำ จะได้รับค่าแนะนำเป็นจำนวนเงิน 3,000 บาท ต่อการแนะนำนักศึกษา 1 ท่าน
(2.)  ผู้ถูกแนะนำ จะได้รับส่วนลดค่าเล่าเรียน 3,000 บาท เมื่อลงทะเบียนและจ่ายค่าเล่าเรียนในเทอมแรก

หมายเหตุ: เงื่อนไขเป็นไปตามที่วิทยาลัยฯ กำหนด, วิทยาลัยฯ ขอสงวนสิทธิ์ในการเปลี่ยนแปลงเงื่อนไขโดยไม่ต้องแจ้งให้ทราบล่วงหน้า

Dusit Thani College เติมทุกทักษะที่จำเป็นและทันสมัยสำหรับงานโรงแรมและการบริการ ด้วยองค์ความรู้ของดุสิตธานี ที่มีประวัติยาวนานกว่า 40 ปี และเน้นเปิดโอกาสให้นักศึกษาเรียนรู้จากประสบการณ์ทำงาน และผู้เชี่ยวชาญตัวจริง

หลักสูตรปริญญาตรี

หลักสูตรบริหารธุรกิจบัณฑิต
สาขาวิชาการจัดการโรงแรม

หลักสูตรบริหารธุรกิจบัณฑิต
สาขาวิชาการจัดการครัวและศิลปะการประกอบอาหาร

หลักสูตรการจัดการบัณฑิต
สาขาวิชานวัตกรรมการบริการในอุตสาหกรรมการท่องเที่ยว

หลักสูตรบริหารธุรกิจบัณฑิต
สาขาวิชาศิลปะการประกอบอาหารอย่างมืออาชีพ ร่วมกับสถาบันสอนการประกอบอาหาร Le Cordon Bleu

หลักสูตรการจัดการบัณฑิต
สาขาวิชาการจัดการโรงแรมและรีสอร์ท รับรองโดยโรงเรียน École hôtelière de Lausanne ประเทศสวิตเซอร์แลนด์

Turn Your Passion into Profession

Bachelor's Degree Programs' Highlights

ฝึกงานอย่างเข้มข้น 1,500 – 2,000 ชม.

เรียนและฝึกฝนจริงในโรงแรม - Work Integrated Learning (WIL)

95% ของนักศึกษาจบใหม่ได้งานเลยทันที

ฝึกงานกับพันธมิตรชั้นนำทั่วโลก

International Partners & Opportunity for Exchange Program
พันธมิตรนานาชาติ และ โอกาสการเป็นนักเรียนแลกเปลี่ยนได้ในสถาบันต่างๆ ทั่วโลก