dusit thani college logo
Executive Hotel Management

หลักสูตรที่จะสร้างคุณให้เป็นผู้บริหารอย่างมืออาชีพ

หลักสูตรการจัดการโรงแรมสำหรับผู้บริหาร (ภาคพิเศษ)

ณ โรงแรมดุสิตธานี ลากูน่า ภูเก็ต

กรอกข้อมูลส่วนตัวด้านล่าง เพื่อรับรายละเอียดเพิ่มเติมเกี่ยวกับหลักสูตรWhy Us?

วิทยาลัยดุสิตธานีเป็นสถาบันที่ดำเนินงานภายใต้เครือโรงแรมดุสิตธานีมาอย่างยาวนานถึง 26 ปี เพื่อผลิตบุคลากรที่มีคุณภาพและได้มาตรฐานสากลในอุตสาหกรรมการท่องเที่ยว โดยในหลักสูตรนี้เป็นหลักสูตรการบริหารโรงแรมแบบกระชับ เข้มข้นและครอบคลุมทุกส่วนงานโรงแรม ภายในเวลา 20 วัน พร้อมทั้งคัดเลือกคณาจารย์ผู้เชี่ยวชาญและมีประสบการณ์ในอุตสาหกรรมโรงแรมด้านต่างๆ เพื่อให้ผู้อบรมเข้าใจภาพรวม และมองเห็นโอกาสของอุตสาหกรรมการท่องเที่ยวทั่วโลก รวมทั้งการเอาชนะใจลูกค้าด้วยการบริหารแผนกส่วนหน้า การบริหารการเงินและการจัดการบัญชีของโรงแรมอย่างมีประสิทธิภาพ ให้ผู้อบรมได้เรียนรู้ และดูงานจริงแบบครอบคลุมทุกส่วนงานโรงแรม

Hotel Operation แบบเน้นๆ

สอน Operation ในทุกส่วนงานแบบเข้มข้นตลอดหลักสูตร

ศึกษาดูงานโรงแรมดุสิตธานี

ได้เรียนรู้และดูงาน Operation ในโรงแรมดุสิตธานีตลอดหลักสูตร

สอนโดยคนโรงแรมตัวจริง

หลักสูตรและการสอนถูกปรับให้เข้ากับยุคสมัยและสอนโดยผู้เชี่ยวชาญในอุตสาหกรรมการโรงแรม

รับรองโดยกรมการปกครอง

ได้รับการรับรองโดยกรมการปกครอง เรียนจบแล้วสามารถขอใบอนุญาตเป็นผู้จัดการโรงแรมได้เลย


สมัครวันนี้! รับส่วนลดสูงสุด 10,000 บาท**

ผู้ที่เหมาะกับหลักสูตรนี้

ผู้ที่มีความต้องการที่จะประสบความสำเร็จในการทำธุรกิจโรงแรม เป็นเจ้าของธุรกิจโรงแรม และบริหารโรงแรมเองทั้งขนาดกลาง และขนาดเล็กทั้งในกรุงเทพฯ และต่างจังหวัด

ที่ต้องการความก้าวหน้า ในหน้าที่การงานด้านการบริหารสำหรับผู้ที่ทำงานในโรงแรมในแผนก และระดับต่างๆ และต้องการประสบความสำเร็จในหน้าที่การงานในระดับที่สูงขึ้น

ผู้ที่ต้องการเป็นผู้จัดการทั่วไป แต่ยังมีคุณสมบัติไม่ครบตามที่กรมการปกครองกำหนด

 

Previous
Next

พิเศษ!
ทริปดูงานในเครือโรงแรมดุสิตธานี
+
เรียนจบยื่นขอใบอนุญาตเป็นผู้จัดการโรงแรมได้เลย

ระยะเวลาการฝึกอบรม

25 เมษายน – 28 มิถุนายน 2563

เฉพาะวันเสาร์ และวันอาทิตย์ เวลา 09.00 – 16.00 น.

รวมเวลาทั้งหมด 10 สัปดาห์ 20 วัน

ค่าธรรมเนียมการฝึกอบรม

 ท่านละ 169,000 บาท (รวมภาษีมูลค่าเพิ่ม 7%)

รายละเอียดหลักสูตร

 • กฎหมายที่เกี่ยวข้องกับธุรกิจโรงแรม
 • ความรู้เบื้องต้นในการบริหารโรงแรม
 • มาตรฐานโรงแรมไทย
 • การพัฒนาโรงแรม
 • การบริหารความปลอดภัยโรงแรม
 • การบริหารความเสี่ยง
 • การบริหารจัดการในภาวะวิกฤต
 • การวางแผนภาษีกิจการโรงแรม: ก่อนเข้าสู่ธุรกิจโรงแรม/การบริหารโรงแรม/ การออกจากกิจการโรงแรม
 • การบริหารบัญชีและการเงิน
 • การจัดการและควบคุมต้นทุน
 •  
 • การบริหารการตลาดและการขาย
 • การอ่านรายงานการวิเคราะห์ข้อมูลการบริหารโรงแรม
 • งานแม่บ้าน
 • การบริหารและการพัฒนาทรัพยากรบุคคล
 • วิสัยทัศน์ ภาวะผู้นำ และจริยธรรมของผู้บริหาร
 • การบริหารวัฒนธรรมข้ามชาติ
 • งานสำรองห้องพักและงานต้อนรับ/บริการส่วนหน้า
 • โปรแกรมสำหรับงานสำรองห้องพัก และ
  งานต้อนรับ/บริการส่วนหน้า
 • Revenue Management
วิทยากรผู้ทรงคุณวุฒิ
พร้อมถ่ายทอดองค์ความรู้แต่ละด้านอย่างเข้มข้น
คุณปฐม ศิริวัฒนประยูร

คุณปฐม ศิริวัฒนประยูร

ผู้เชี่ยวชาญด้านบริหารทีมขายและการตลาด อดีต Director of Sales ของ โรงแรม 5 ดาวทั้งในและต่างประเทศมาเกือบ 20ปี
คุณณรรฐ ตีระแพทย์

คุณณรรฐ ตีระแพทย์

Group General Manager and Business Developing Director of L.S.Hotel & Resort Group
คุณวัชราวุธ วิคเตอร์ สุขเสรี

คุณวัชราวุธ วิคเตอร์ สุขเสรี

ฯพณฯ กงสุลกิตติมศักดิ์ ราชอาณาจักรสวีเดน ประจำประเทศไทย และอดีต ผู้จัดการทั่วไป โรงแรมดุสิตธานี หัวหิน
ดูงานโรงแรม Dusit Thani Dubai
ดูงานโรงแรม Dusit Thani Dubai
ดูงานโรงแรม Dusit Thani Dubai
ดูงานโรงแรม Dusit Thani Dubai
Previous
Next