dusit thani college logo
หลักสูตรการจัดการโรงแรมสำหรับผู้บริหาร รุ่นที่ 22
THE 22sd
EXECUTIVE PROGRAM
IN HOTEL MANAGEMENT
 • ลงลึกกลยุทธ์ Hotel Operation ทุกจุด
 • เรียนกับคนโรงแรมที่มีชื่อเสียงตัวจริง
 • พร้อมดูงานหลังบ้านทุกจุดที่โรงแรมดุสิตธานี
EPHM-Dusit-Thani

Executive

Program Highlight

เรียนทุกอย่างที่ผู้จัดการทั่วไปหรือเจ้าของโรงแรมต้องรู้ในหลักสูตรเดียว

Hotel Operation แบบเน้นๆ

สอน Operation ในทุกส่วนงานแบบเข้มข้นตลอดหลักสูตร

รับรองโดยกรมการปกครอง

ได้รับการรับรองโดยกรมการปกครอง เรียนจบแล้วสามารถขอใบอนุญาตเป็นผู้จัดการโรงแรมได้เลย

ศึกษาดูงานโรงแรมดุสิตธานี

ได้เรียนรู้และดูงาน Operation ในโรงแรมดุสิตธานีตลอดหลักสูตร

สอนโดยคนโรงแรมตัวจริง

หลักสูตรและการสอนถูกปรับให้เข้ากับยุคสมัยและสอนโดยผู้เชี่ยวชาญในอุตสาหกรรมการโรงแรม

หลักสูตรที่จะสร้างคุณให้เป็น
ผู้บริหารอย่างมืออาชีพ

กรอกข้อมูลส่วนตัวด้านล่าง เพื่อรับข้อมูลการสมัคร และสิทธิพิเศษเพิ่มเติม
สำหรับหลักสูตรการจัดการโรงแรมสำหรับผู้บริหาร รุ่นที่ 22

Executive Program in Hotel Management

Who is it for?

ผู้ที่เหมาะกับหลักสูตรนี้

ผู้ที่มีความต้องการที่จะประสบความสำเร็จในการทำธุรกิจโรงแรม เป็นเจ้าของธุรกิจโรงแรม และบริหารโรงแรมเองทั้งขนาดกลาง และขนาดเล็กทั้งในกรุงเทพฯ และต่างจังหวัด

ที่ต้องการความก้าวหน้า ในหน้าที่การงานด้านการบริหารสำหรับผู้ที่ทำงานในโรงแรมในแผนก และระดับต่างๆ และต้องการประสบความสำเร็จในหน้าที่การงานในระดับที่สูงขึ้น

ผู้ที่ต้องการเป็นผู้จัดการทั่วไป แต่ยังมีคุณสมบัติไม่ครบตามที่กรมการปกครองกำหนด

รับส่วนลด
10,000 บาท*
 • พิเศษ ได้ศึกษาดูงานในโรงแรมเครือดุสิตธานี
 • เรียนจบสามารถยื่นขอใบอนุญาตเป็นผู้จัดการโรงแรม
ค่าธรรมเนียมการฝึกอบรม
ราคา 169,000 บาท

ฟรี! ค่าธรรมเนียม และผ่อนชำระ 0% สูงสุด 10 เดือน

รายละเอียดหลักสูตร
 • กฎหมายที่เกี่ยวข้องกับธุรกิจโรงแรม
 • ความรู้เบื้องต้นในการบริหารโรงแรม
 • มาตรฐานโรงแรมไทย
 • การพัฒนาโรงแรม
 • การบริหารความปลอดภัยโรงแรม
 • การบริหารความเสี่ยง
 • การบริหารจัดการในภาวะวิกฤต
 • การวางแผนภาษีกิจการโรงแรม: ก่อนเข้าสู่ธุรกิจโรงแรม/การบริหารโรงแรม/ การออกจากกิจการโรงแรม
 • การบริหารบัญชีและการเงิน
 • การจัดการและควบคุมต้นทุน
 •  
 • งานสำรองห้องพักและงานต้อนรับ/บริการส่วนหน้า
 • โปรแกรมสำหรับงานสำรองห้องพัก และ
  งานต้อนรับ/บริการส่วนหน้า
 • Revenue Management
 • การบริหารและการพัฒนาทรัพยากรบุคคล
 • วิสัยทัศน์ ภาวะผู้นำ และจริยธรรมของผู้บริหาร
 • การบริหารวัฒนธรรมข้ามชาติ
 • การจัดการภัตตาคาร/ห้องอาหาร
 • การบริการอาหารและเครื่องดื่ม
 • การออกแบบครัว
 • ระบบการจัดการครัว
 • การออกแบบรายการอาหารและการควบคุมต้นทุนอาหาร
 • การออกแบบรายการเครื่องดื่มและการควบคุมต้นทุนเครื่องดื่ม

 

 • การบริหารการตลาดและการขาย
 • การอ่านรายงานการวิเคราะห์ข้อมูลการบริหารโรงแรม
 • งานแม่บ้าน
 • แนวโน้มธุรกิจโรงแรม และทิศทางการท่องเที่ยวไทยในอนาคต
 • นำเสนอโครงการพัฒนาโรงแรมของแต่ละกลุ่ม

 

วิทยากรผู้ทรงคุณวุฒิ
พร้อมถ่ายทอดองค์ความรู้แต่ละด้านอย่างเข้มข้น

คุณศุภจี สุธรรมพันธุ์

กรรมการ / กรรมการการลงทุน / ประธานเจ้าหน้าที่บริหารกลุ่ม บริษัท ดุสิตธานี จำกัด (มหาชน)
คุณปฐม ศิริวัฒนประยูร

คุณปฐม ศิริวัฒนประยูร

ผู้เชี่ยวชาญด้านบริหารทีมขายและการตลาด อดีต Director of Sales ของ โรงแรม 5 ดาวทั้งในและต่างประเทศมาเกือบ 20ปี
คุณณรรฐ ตีระแพทย์

คุณณรรฐ ตีระแพทย์

Group General Manager and Business Developing Director of L.S.Hotel & Resort Group
คุณวัชราวุธ วิคเตอร์ สุขเสรี

คุณวัชราวุธ วิคเตอร์ สุขเสรี

ฯพณฯ กงสุลกิตติมศักดิ์ ราชอาณาจักรสวีเดน ประจำประเทศไทย และอดีต ผู้จัดการทั่วไป โรงแรมดุสิตธานี หัวหิน
ดูงานโรงแรม Dusit Thani Dubai
ดูงานโรงแรม Dusit Thani Dubai
ดูงานโรงแรม Dusit Thani Dubai
ดูงานโรงแรม Dusit Thani Dubai
Previous slide
Next slide