dusit thani college logo
หลักสูตรขนมอบและเบเกอรี่ 5 เดือน
Hospitality Access Program Pastry and Bakery

เตรียมความพร้อมเพื่อการทำงานเชฟอย่างมืออาชีพ กับเมนูขนมอบและเบเกอรี่กว่า 30 เมนู

30 menu

เรียนทำเมนูไทยและวันตกอย่างเชฟมืออาชีพ

จุดเริ่มต้นแห่งมืออาชีพคนทำขนม “สร้างความมั่นใจสู่ความสำเร็จ” การเป็นคนทำขนมที่ดีสิ่งที่สำคัญ คือต้องใส่ใจทุกรายละเอียด ตั้งใจในสิ่งที่ทำ ด้วยความมุ่งมั่นและทุ่มเท หลักสูตรขนมอบและเบเกอรี่ คุณจะได้เรียนรู้และเข้าใจทุกขั้นตอน การ“เตรียม ผลิต ตกแต่ง และเก็บรักษา” อันเป็นพื้นฐานสำคัญ ของการเป็นคนทำขนม ไปจนถึงเทคนิคขั้นสูงที่คุณจะสามารถเรียนรู้และปฏิบัติได้ภายในระยะเวลาอันสั้น สามารถนำไปประยุกต์ใช้ได้จริงตลอดจนการสร้างสิ่งใหม่ๆ และนำไปต่อยอดสิ่งที่มีอยู่ในธุรกิจได้ โดยอบรมภาคทฤษฎี และภาคปฏิบัติอย่าง ละเอียดที่วิทยาลัยดุสิตธานี 2 เดือน พร้อมฝึกทำงานจริงในสถานประกอบการชั้นนำอีก 3 เดือน

ลงทะเบียนเพื่อสมัครหรือรับข้อมูลเพิ่มเติมหลักสูตร
หลักสูตรขนมอบและเบเกอรี่ 5 เดือน 

กรอกข้อมูลส่วนตัวด้านล่าง เพื่อรับข้อมูลการสมัครหรือโปรโมชั่นเพิ่มเติม

Fully Certified Program by
Dusit Thani College

รับใบประกาศนียบัตรรับรองเต็มรูปแบบรับรองโดยวิทยาลัยดุสิตธานี

ผ่อนชำระผ่านบัตรเครดิต 0% สูงสุด 6 เดือน
online order

About THis course

หลักสูตรนี้เหมาะกับใคร

บุคคลทั่วไปที่อยากฝึกทักษะเชฟมืออาชีพในระยะเวลาสั้น

วัน-เวลาเรียน
26 กุมภาพันธ์ 2565- 31 สิงหาคม 2565 เวลา 09.00 – 16.00 น.

ที่วิทยาลัยดุสิตธานี

ค่าธรรมเนียมการอบรม

59,900 บาท (รวมค่าวัตถุดิบ ชุดอุปกรณ์เบเกอรี่ ชุดเชฟ เอกสารประกอบการสอน และภาษีมูลค่าเพิ่ม 7%)

SUMMARY Content

01/ หลักการประกอบขนมอบ เบเกอรี่
02/ ความรู้เกี่ยวกับผลิตภัณฑ์
03/ การวางแผน และควบคุมต้นทุน
04/ การสุขาภิบาล และความปลอดภัยในการทำงาน
05/ การฝึกปฏิบัติการทำเบเกอรี่เด่นๆมากกว่า 30 เมนู
06/ การฝึกปฏิบัติงานด้านเบเกอรี่ 3 เดือนในโรงแรมระดับมาตรฐาน

Copyright © Dusit Thani College 2021 | Privacy Policy