ร่วมงาน Hybrid Hospitality Talent Fair 2022 เพื่อหาพนักงานที่ใช่ให้บริษัทคุณ! มหกรรมจัดหางานสำหรับสายงานโรงแรมและงานบริการ

22-23 April 2022

0students
from 18 universities
0employers
Online and Onsite
WHY EXHIBIT AT THE HOSPITALITY  TALENT FAIR?
Connect with and recruit qualified hospitality job seekers
Widen your talent pool and build your talent pipelines
Enhance your employer brand
Stay informed on hospitality employment trends

BEAMIAN HYBRID EVENT

Superb 
User Friendliness And Myriad 
of functions!

connect people in a memorable way, face-to-face onsite and virtually online.

CV capture and document sharing

QR code for delivering digital application

Event data and insights

Online registration

Applying to be a Sponsor

Fill in your contact details below to receive more information about the sponsor package.

SPONSORSHIP OPPORTUNITIES

Hospitality employers and recruiters can exhibit during the Hospitality Talent Fair by reserving sponsorship package of your choice. Each sponsorship package includes both a physical booth onsite at DTC’s campus in Bangkok as well as a virtual online booth via the Beamian event platform for the duration of the two-day event.

Bronze

฿10,000Access to candidate data (target: online 1,000 candidates/ onsite 1,000 candidates)
Access candidate data
Meeting room
Online booth customization supported by DTC 

Gold

฿50,000Valuable package with DTC supports
Online booth customization supported by DTC 
DTC Smart Classroom (onsite meeting room)
PR news to media

Platinum

฿100,000Fully PR support
Online booth customization supported by DTC 
DTC Smart Classroom (onsite meeting room)
Certificate of appreciation
Private onsite interview room

INVITED INSTITUTIONS

Copyright © 2021 All rights reserved. Dusit Thani College Privacy Policy