dusit thani college logo

Turn Your Passion

Into  Profession

เปิดรับสมัครแล้ว

หลักสูตรบริหารธุรกิจบัณฑิต สาขาวิชาการจัดการโรงแรม

94% มีงานทำทันทีหลังเรียนจบ

นักศึกษาที่จบจาก Dusit Thani College มีงานทำภายใน 1 ปี 94%

ประสบการณ์ 28 ปี

กว่า 28 ปีที่ผลิตบุคลากรสู่ธุรกิจการบริการทั่วโลก

ฝึกงานสูงสุด 2,000 HRS​

นักศึกษาทุกหลักสูตรจะได้ฝึกงานกับโรงแรม 5 ดาว 1,500- 2,000 ชั่วโมง​

World-class Partners

พันธมิตรกับสถาบันชั้นนำระดับโลกมากมาย

เปิดรับสมัครนักศึกษาใหม่แล้ววันนี้
เปิดรับนักศึกษาใหม่
ระดับปริญญาตรี สาขาวิชาการจัดการโรงแรม ปีการศึกษา 2565

กรอกข้อมูลส่วนตัวด้านล่าง เพื่อรับข้อมูลการสมัคร และสิทธิพิเศษเพิ่มเติมสำหรับหลักสูตรปริญญาตรี วิทยาลัยดุสิตธานี

รับตรง ดุสิตธานี
สมัครสอบได้ทุกสาขา
พร้อมสิทธิ์ในการสอบชิงทุน 100%

Dusit Thani College พร้อมแล้วที่จะปั้นนักศึกษาให้ยืนหนึ่งในอุตสาหกรรมบริการ การันตีด้วยความสำเร็จของศิษย์เก่ากว่า 27 รุ่น พิเศษ น้องๆ สามารถสมัครสอบโดยใช้วุฒิม.6, ปวช., GED/IGCSE หรือเทียบเท่า คะแนนสอบในรอบนี้สามารถนำมายื่นสอบรับตรงได้ โดยไม่ต้องใช้คะแนน TCAS ขอแค่น้องๆ มี Passion และความมั่นใจก็สามารถเรียนกับ Dusit Thani College ได้

ทุนการศึกษาสำหรับ DEK65
สมัครสอบเพื่อใช้คะแนนในการชิงทุนการศึกษาสูงสุด 100%

รับส่วนลดค่าเทอม 10,000 บาททุกสาขาเมื่อสมัครก่อนวันที่ 20 สิงหาคม 2564

ทุนส่วนลดค่าเทอม 15% ตลอดหลักสูตร มูลค่ารวม 181,722 บาท สำหรับนักศึกษาหลักสูตร Hospitality Management รับรองหลักสูตรโดย EHL สถาบันสอนการโรงแรมอันดับ 1 ของโลกจากสวิตเซอร์แลนด์ 

รับส่วนลดค่าหน่วยกิต 10% ตลอดหลักสูตร สำหรับนักศึกษาที่ผู้ปกครองทำงานในอุตสาหกรรมการโรงแรมในประเทศไทย ทุกสัญชาติ สำหรับสาขาการจัดการโรงแรม, สาขานวัตกรรมการบริการฯ, สาขา Hospitality Management เท่านั้น

รับส่วนลดค่าหน่วยกิต 10% ตลอดหลักสูตร สำหรับนักศึกษาที่ผู้ปกครองประกอบอาชีพในหน่วยงานราชการหรือรัฐวิสาหกิจ สำหรับทุกหลักสูตร

ทุนการศึกษาประจำปี 2565 สำหรับนักศึกษาที่มีความสามารถพิเศษประเภทต่างๆ กว่า 7 ประเภท รับทุนตั้งแต่ 50% – 100% ตลอดหลักสูตร โดยผู้ที่ต้องการสมัครชิงทุนจะต้องผ่านการสมัครสอบคัดเลือกทั่วไปของวิทยาลัยดุสิตธานีก่อนเท่านั้น

หลักสูตร WIL เน้นปฏิบัติจริง

นักศึกษาทุกหลักสูตรจะได้เรียนแบบ Work Integrated Learning(WIL) คือการเรียนภาคทฤษฏีสลับกับภาคปฏิบัติในสถานที่จริงในโรงแรมดุสิตธานี และสถานประกอบการโรงแรมระดับ 5 ดาว เพื่อให้นักศึกษาค้นหาความชอบและความถนัดในแต่ละด้าน และสามารถนำกลับมาต่อยอดกับอาจารย์ที่ปรึกษาได้อย่างเข้มข้นก่อนออกสู่สนามการทำงานจริง

WIL
ความร่วมมือกับพันธมิตรชั้นนำระดับโลก
dusit thani college partner