WEBINAR DTC MBA PROGRAM REVIEW

เปิดรับนักศึกษาใหม่
ระดับปริญญาโท หลักสูตรบริหารธุรกิจ ปี 2566

กรอกข้อมูลส่วนตัวด้านล่าง เพื่อลงทะเบียนเข้าร่วมงานและรับข้อมูลการสมัครเพิ่มเติม


วันเสาร์ที่ 22 เมษายน 2023
The Perfect Mixture of Ingredients ส่วนผสมที่ลงตัว ในคลาส MBA

การเรียน MBA ไม่มีอะไรสำคัญไปกว่า “ผลลัพธ์และโอกาสการต่อยอด”  ใน DTC MBA Program Review ครั้งนี้ เราอยากแนะนำให้รู้จักกับ เชฟเอฟ พฤทธิพงศ์ และ คุณยุ้ย ธนพร  ตัวอย่างของบุคคลทำงานตัวจริง สายธุรกิจอาหารและบริการ ที่ตัดสินใจมาเรียน MBA Gastronomy Business Management และได้ผสมผสาน ประสบการณ์ + ความรู้  และ (ปรุง) ไอเดียร่วมกัน เพื่อแตกหน่อธุรกิจใหม่ๆ ขึ้นมา

  หมายเหตุ:  เงื่อนไขเป็นไปตามที่วิทยาลัยฯ กำหนด

ร่วมฟังได้ ผ่านระบบออนไลน์
เวลา 9.45 -11.30 น.

09.45 – 10.00 น.          Log-in เข้าระบบออนไลน์

10.00 – 11.00 น.           แชร์ประสบการณ์การเรียน กับ เชฟเอฟ พฤทธิพงศ์ และ คุณยุ้ย ธนพร นักศึกษาปัจจุบัน

11.00 – 11.30 น.           อาจารย์ประจำหลักสูตรแนะนำวิทยาลัย  หลักสูตร และกลุ่มวิชาแบบเจาะลึก

*** กำหนดการสามารถปรับเปลี่ยนได้ตามความเหมาะสม

รับเลย! โอกาสชิงทุนการศึกษา 50% หรือเลือกรับ ทุนสนับสนุน 10,000 บาท เมื่อลงทะเบียนเรียน กลุ่มวิชาใดก็ได้

เชฟเอฟ พฤทธิพงศ์ ฉันทไกรวัฒน์

Founder, CEO The Taste Catcher Co., Ltd.

คุณยุ้ย ธนพร โฆษิตชัยวัฒน์

Managing Director
โรงแรมจีหัวหิน รีสอร์ทแอนด์มอลล์
บริษัท โฆษิตชัยวัฒน์พร็อพเพอร์ตี้ จำกัด

กลุ่มสาขาวิชาที่เปิดสอน

หลักสูตรบริหารธุรกิจบัณฑิต
กลุ่มวิชาการจัดการธุรกิจการบริการ
Hospitality Business Management

หลักสูตรบริหารธุรกิจมหาบัณฑิต
กลุ่มวิชาผู้ประกอบการเชิงนวัตกรรม
Innovative Entrepreneur
สนับสนุนโดย สำนักงานนวัตกรรมแห่งชาติ (สนช.)

หลักสูตรบริหารธุรกิจมหาบัณฑิต
กลุ่มวิชาการจัดการธุรกิจอาหาร
Gastronomy Business Management
กลุ่มวิชาเปิดใหม่ล่าสุด

What our students say?

อรรถพล จตุรพรกุล

Vice President, Ethics and Compliance Department / บริษัท โทเทิ่ล แอ็คเซ็ส คอมมูนิเคชั่น จำกัด (DTAC)
นักศึกษาปัจจุบัน MBA

“ผมมองว่าการเรียนรู้จะต้องต่อเนื่อง ไม่มีหมด  และ DTC เองก็มีความเป็น Specialist เฉพาะด้าน โดยเฉพาะด้าน Hospitality  บรรยากาศการเรียนก็สนุกสนาน เป็นกันเอง  ผมสนุกที่ได้มาเติมเสริมความรู้ และความคิดมุมมองใหม่ๆ ได้อัพเดทความรู้จากอาจารย์”

รินระดา นิโรจน์

Co-Founder & Design Director / GLA DESIGN STUDIO CO., LTD.
นักศึกษาปัจจุบัน MBA

“อย่างแรกที่แก้วได้จากการเรียนที่นี่ คือ การคิดแบบเป็นระบบมากขึ้น สามารถทำให้เราวางแผนไปในอนาคตได้ง่ายขึ้น รู้ว่าเราจะต้องพัฒนากิจกรรมเราอย่างไร ให้สำเร็จอย่างที่ตั้งใจไว้ นอกจากนั้น ยังมีโอกาสได้แลกเปลี่ยนความรู้ ประสบการณ์กับเพื่อนร่วมชั้นหลากหลายเจนเนอเรชั่น”