MBA Trial Class ทดลองเรียน ฟรี!

เปิดรับนักศึกษาใหม่
ระดับปริญญาโท หลักสูตรบริหารธุรกิจ ปี 2565

กรอกข้อมูลส่วนตัวด้านล่าง เพื่อลงทะเบียนเข้าร่วมงานและรับข้อมูลการสมัครเพิ่มเติม


Add Your Heading Text Here

วันเสาร์ที่ 10 กันยายน 2565
มาร่วมทดลองเรียน MBA ฟรี! ร่วมกับนักศึกษาจริง

และรับทุนสนับสนุน 10,000 บาท

กลับมาอีกครั้ง กับกิจกรรมที่คุณถามถึง…  ทดลองเรีย MBA” โอกาสสัมผัสประสบการณ์เรียน ปริญญาโท ของ Dusit Thani College กันได้แบบฟรีๆ ก่อนตัดสินใจสมัครเรียน  เรียนกับอาจารย์จริง นักศึกษาจริง ในหัวข้อ การจัดการภาพลักษณ์แหล่งท่องเที่ยว และแนวโน้มความต้องการด้านการท่องเที่ยวในตลาดโลก” สอนโดย ดร. ณัฐนรี สมิตร  อาจารย์ประจำหลักสูตร MBA พร้อมฟังรีวิวหลักสูตรและการเรียนการสอนทั้ง 3 กลุ่มวิชาแบบเจาะลึก โดยอาจารย์ประจำหลักสูตร

  หมายเหตุ:  เงื่อนไขเป็นไปตามที่วิทยาลัยฯ กำหนด

เวลา  9.00 -11.30 น.  ณ วิทยาลัยดุสิตธานี

9.00 – 9.30         ลงทะเบียนเข้าร่วมงาน  ที่ Co-working Space วิทยาลัยดุสิตธานี

9.30 – 10.30       Briefing และ แนะนำหลักสูตร MBA แบบเจาะลึก

10.30 – 11.30     ทดลองเรียน ในหัวข้อ  “การจัดการภาพลักษณ์แหล่งท่องเที่ยว และแนวโน้มความต้องการด้านการท่องเที่ยวในตลาดโลก”   สอนโดย ดร. ณัฐนรี สมิตร  อาจารย์ประจำหลักสูตร MBA

*** กำหนดการสามารถปรับเปลี่ยนได้ตามความเหมาะสม

รับเลย!  ทุนสนับสนุน 10,000 บาท เมื่อลงทะเบียนเรียน กลุ่มวิชาใดก็ได้

*เฉพาะผู้ที่ลงทะเบียนเรียนภายในงาน, เงื่อนไขเป็นไปตามที่วิทยาลัยฯกำหนด

ทดลองเรียนคลาส
ผู้เชี่ยวชาญและอาจารย์ประจำหลักสูตร MBA

ดร. ณัฐนรี สมิตร 

• หัวหน้ากลุ่มวิชา Hospitality Business Management
• อาจารย์ประจำหลักสูตร MBA

กลุ่มสาขาวิชาที่เปิดสอน

หลักสูตรบริหารธุรกิจบัณฑิต
กลุ่มวิชาการจัดการธุรกิจการบริการ
Hospitality Business Management

หลักสูตรบริหารธุรกิจมหาบัณฑิต
กลุ่มวิชาผู้ประกอบการเชิงนวัตกรรม
Innovative Entrepreneur
สนับสนุนโดย สำนักงานนวัตกรรมแห่งชาติ (สนช.)

หลักสูตรบริหารธุรกิจมหาบัณฑิต
กลุ่มวิชาการจัดการธุรกิจอาหาร
Gastronomy Business Management
กลุ่มวิชาเปิดใหม่ล่าสุด

หลักสูตรบริหารธุรกิจบัณฑิต
กลุ่มวิชาการจัดการธุรกิจการบริการ
Hospitality Business Management

หลักสูตรบริหารธุรกิจมหาบัณฑิต
กลุ่มวิชาผู้ประกอบการเชิงนวัตกรรม
Innovative Entrepreneur
สนับสนุนโดย สำนักงานนวัตกรรมแห่งชาติ (สนช.)

หลักสูตรบริหารธุรกิจมหาบัณฑิต
กลุ่มวิชาการจัดการธุรกิจอาหาร
Gastronomy Business Management
กลุ่มวิชาเปิดใหม่ล่าสุด

MASTER OF BUSINESS ADMINISTRATION

เรียนเพียงหนึ่งวัน

สะดวก เรียนแค่วันเสาร์วันเดียว ไม่ต้องกังวลจะกระทบกับเวลางาน หรือธุรกิจ

ระยะเวลาเรียน
และค่าเทอมที่ตอบโจทย์

ระยะเวลาเรียน สั้น เร็ว กระชับ เรียนจบได้ใน 1 ปีครึ่ง แบ่งจ่าย 5 งวด

หลักสูตรเข้มข้น

เข้มข้น สอนโดยคณาจารย์ผู้ทรงคุณวุฒิและมืออาชีพในด้านอุตสาหกรรมบริการ

การเรียนร่วมสมัย

เราผสมผสานการเรียนรู้ในห้องเรียนกับเทคโนโลยีใหม่ล่าสุด กับผู้บริหารที่ประสบความสำเร็จตัวจริง เสียงจริง

What our students say?

อรรถพล จตุรพรกุล

Vice President, Ethics and Compliance Department / บริษัท โทเทิ่ล แอ็คเซ็ส คอมมูนิเคชั่น จำกัด (DTAC)
นักศึกษาปัจจุบัน MBA

“ผมมองว่าการเรียนรู้จะต้องต่อเนื่อง ไม่มีหมด  และ DTC เองก็มีความเป็น Specialist เฉพาะด้าน โดยเฉพาะด้าน Hospitality  บรรยากาศการเรียนก็สนุกสนาน เป็นกันเอง  ผมสนุกที่ได้มาเติมเสริมความรู้ และความคิดมุมมองใหม่ๆ ได้อัพเดทความรู้จากอาจารย์”

รินระดา นิโรจน์

Co-Founder & Design Directo / GLA DESIGN STUDIO CO., LTD.
นักศึกษาปัจจุบัน MBA

“อย่างแรกที่แก้วได้จากการเรียนที่นี่ คือ การคิดแบบเป็นระบบมากขึ้น สามารถทำให้เราวางแผนไปในอนาคตได้ง่ายขึ้น รู้ว่าเราจะต้องพัฒนากิจกรรมเราอย่างไร ให้สำเร็จอย่างที่ตั้งใจไว้ นอกจากนั้น ยังมีโอกาสได้แลกเปลี่ยนความรู้ ประสบการณ์กับเพื่อนร่วมชั้นหลากหลายเจนเนอเรชั่น”