dusit thani college logo

Pattaya Campus

เปิดรับนักศึกษาใหม่แล้ววันนี้

กรอกข้อมูลส่วนตัวด้านล่างเพื่อรับข้อมูลการสมัคร
และสิทธิพิเศษเพิ่มเติมสำหรับหลักสูตรปริญญาตรี Dusit Thani College ปีการศึกษา 2567

ดีกรีคุณภาพสมัครงานได้ทั่วโลก
รับรองโดยสถาบันระดับโลก
ห้องปฏิบัติการครบครัน และทันสมัย
หลักสูตรสร้างผู้บริหาร
ในสายงานบริการอย่างมืออาชีพ
หลักสูตรบริหารธุรกิจบัณฑิต
สาขาการจัดการโรงแรม
หลักสูตรบริหารธุรกิจบัณฑิต
สาขาการจัดการครัว และศิลปะการประกอบอาหาร
หลักสูตรบริหารธุรกิจบัณฑิต
สาขาการจัดการครัว และศิลปะการประกอบอาหาร
เลือกทั้งทีเลือกที่ดีกว่า
อนาคตดีๆ แถมประสบการณ์ก่อนเรียนจบ
94% มีงานทำ หลังเรียนจบใน 1 ปี
ลงสนามปฏิบัติงานจริง ในเทศกาลเมืองพัทยา ทุกรูปแบบ
ฝึกการทำงานกับ นักท่องเที่ยว จากทั่วโลก ตลอด 4 ปี
Alumni Inspiration
แรงบันดาลใจจากศิษย์เก่า
Intersect
ผมเป็นศิษย์เก่าทั้งในระดับปริญญาตรี รุ่นที่ 10 และปริญญาโท รุ่นที่ 9 สิ่งที่ได้จากวิทยาลัยแห่งนี้ ค่อนข้างส่งผลต่อชีวิตประจำวัน อย่างเช่น การบริหาร การจัดการ การหล่อหลอม DNA ความเป็นวิทยาลัยดุสิตธานี การให้ความเป็น professional ผมมีความภาคภูมิใจที่จบจากสถาบันแห่งนี้ ซึ่งเป็นใบเบิกทางที่ทำให้ผมสามารถมาถึงทุกวันนี้ สมัยเรียนผมก็เป็นเด็กกิจกรรม เป็นเด็กแข่งตั้งแต่ปี 1 ถึงปี 4 หล่อหลอมความเป็นคนมีระเบียบวินัย ความอดทน สิ่งที่ได้เรียนรู้มาจากคณาจารย์หล่อหลอมและเสริมสร้างให้ประสบความสำเร็จ เพราะรากฐานเรามั่นคง จะเจอกับสถานการณ์แบบไหนก็สามารถรับมือได้ ผมขอขอบคุณคณาจารย์ทุกท่านที่ถ่ายทอดความรู้และประสบการณ์มาให้กับผม ครึ่งชีวิตความรู้ที่ผมมีมาจากบุคลากรและอาจารย์ทุกท่านครับ
ธีรภัทร ตียาสุนทรานนท์ (เชฟอาร์)
เชฟกระทะเหล็ก ประเทศไทย (ผู้ชนะการแข่งขัน The Next Iron Chef Season 2)
chef boom intersect
“ความประทับใจที่มีต่อวิทยาลัยดุสิตธานี มีความประทับใจที่เป็นวิทยาลัยที่มีแต่ความอบอุ่น คณะผู้บริหารดูแลได้อย่างทั่วถึง อาจารย์ทุกท่านให้ความเป็นกันเองกับนักศึกษา มีปัญหาอะไรสามารถเข้าไปปรึกษาอาจารย์ได้ตลอดเวลา อย่างเช่นอาจารย์ที่ปรึกษาของบูม อาจารย์อุ๋ม อาจารย์สุรีรัตน์ สามารถปรึกษาได้ทุกเรื่องทั้งเรื่องอาหาร เรื่องการทำธุรกิจ หรือว่าเรื่องส่วนตัว ถึงแม้จะจบมาแล้วทุกท่านก็ยังให้คำปรึกษาเป็นอย่างดี และด้วยความเต็มใจ รวมไปถึงระบบรุ่นพี่รุ่นน้องในวิทยาลัย ที่ยังคงให้ความช่วยเหลือเกื้อกูลกัน ถ้ารู้ว่าเป็นรุ่นน้องวิทยาลัยดุสิตธานีก็จะติดต่อสื่อสารกัน ให้ความสนับสนุนกัน ถึงแม้จะไม่ทันกันในรุ่นแต่ก็ยังเป็นพี่น้องร่วมสถาบัน นี่คือความประทับใจที่บูมมีต่อวิทยาลัยดุสิตธานีค่ะ”
กันต์ยรัตน์ เพียรพอดีตน (เชฟบูม)
ผู้ผ่านเข้ารอบชิงชนะเลิศ การแข่งขันรายการ The Next Iron Chef Season 2
Intersect
ทำไมรุ้งถึงเลือกเรียนสาขาการจัดการโรงแรมที่นี่ เพราะว่ามีความชอบและสนใจ และเพื่อจะนำมาช่วยธุรกิจการโรงแรมของครอบครัว ประจวบเหมาะกับครูแนะแนวได้แนะนำวิทยาลัยดุสิตธานี จึงตัดสินใจสมัครเรียนค่ะ สิ่งที่ได้จากการเรียนที่นี่ คือ การเรียนเหมือนไกด์ไลน์ ได้เรียนรู้และปฏิบัติจริง สามารถนำไปใช้ในการทำงาน ในชีวิตจริงเหมือนกับทุกวันนี้ อาทิเช่น การบริหารงานจัดการบุคคล การบริหารงานการแก้ไขปัญหา ไปจนถึงการบริหารรายได้ ซึ่งทักษะเหล่านี้ได้นำมาประยุกต์และปรับใช้ในการประกอบธุรกิจค่ะ พี่รุ้งขอแนะนำสำหรับน้อง ๆ ที่สนใจธุรกิจโรงแรม วิทยาลัยดุสิตธานีอยู่ในเครือของดุสิตธานีซึ่งบริหารงานทางด้านโรงแรม 5 ดาว เป็นสถาบันที่มอบทักษะ และความรู้ ให้กับผู้ที่ได้มาศึกษาต่อแล้วสามารถนำไปประยุกต์ใช้ในการทำงานได้อย่างแน่นอนค่ะ
นันทิยา สุขศรี (สีรุ้ง)
ผู้บริหารธุรกิจโรงแรม Page 10 และร้านอาหาร A' La Campagne Pattaya
โรงแรมและแบรนด์ภายในเครือดุสิตธานี

Copyright © 2021 All rights reserved. Dusit Thani College Privacy Policy