dusit thani college logo

Alumni Referral Program

โปรแกรมศิษย์เก่าชวนเพื่อนมาเป็นครอบครัว DTC

กรอกข้อมูลส่วนตัวด้านล่าง เพื่อขอรับสิทธิ์ หรือ ขอรับรายละเอียดเพิ่มเติมเกี่ยวกับโปรแกรม 

    เมื่อคลิกยอมรับด้านล่าง หมายความว่าคุณยินยอมอนุญาตให้ Dusit Thani College เก็บและประมวลผลข้อมูลส่วนตัวที่ส่งเข้ามาข้างต้นเพื่อให้บริการเนื้อหาแก่คุณตามคำขอ

เพียงแนะนำเพื่อนมาสมัครเรียนที่ DTC
หลักสูตรปริญญาตรี (4 ปี) หรือ ปริญญาโท (1.5 ปี)
รับทุนสนับสนุนจากวิทยาลัยฯ ทั้งศิษย์เก่าและเพื่อน
คนละ 3,000 บาท (สำหรับหลักสูตรภาษาไทย)
และ 6,000 บาท (สำหรับหลักสูตรนานาชาติ)

หมายเหตุ: หลักสูตรปริญญาโท จะได้รับทุนสนับสนุนเฉพาะผู้แนะนำเท่านั้น, เงื่อนไขเป็นไปตามที่วิทยาลัยฯ กำหนด, วิทยาลัยฯ ขอสงวนสิทธิ์ในการเปลี่ยนแปลงเงื่อนไขโดยไม่ต้องแจ้งให้ทราบล่วงหน้า

Dusit Thani College เติมทุกทักษะที่จำเป็นและทันสมัยสำหรับงานโรงแรมและการบริการ ด้วยองค์ความรู้ของดุสิตธานี ที่มีประวัติยาวนานกว่า 40 ปี และเน้นเปิดโอกาสให้นักศึกษาเรียนรู้จากประสบการณ์ทำงาน และผู้เชี่ยวชาญตัวจริง

หลักสูตรปริญญาตรี

บริหารธุรกิจบัณฑิต
สาขาวิชาการจัดการโรงแรม

บริหารธุรกิจบัณฑิต
สาขาวิชาศิลปะการประกอบอาหาร

B.B.A. in Professional Culinary Arts (A joint program with Le Cordon Bleu)

B.B.A. in Hospitality Management (Certified by Ecole hôtelière de Lausanne (EHL) in Switzerland)

หลักสูตรปริญญาโท

dusit thani client solution

บริหารธุรกิจมหาบัณฑิต
กลุ่มวิชาการจัดการธุรกิจการบริการ, กลุ่มวิชาผู้ประกอบการเชิงนวัตกรรม, กลุ่มวิชาการจัดการธุรกิจอาหาร

Turn Your Passion into Profession

Bachelor's Degree Programs' Highlights

94% มีงานทำทันทีหลังเรียนจบ

นักศึกษาที่จบจาก Dusit Thani College มีงานทำภายใน 1 ปี 94%

ประสบการณ์ 30 ปี

กว่า 30 ปีที่ผลิตบุคลากรสู่ธุรกิจการบริการทั่วโลก

ฝึกงานในสถานประกอบการชั้นนำ

นักศึกษาทุกหลักสูตรจะได้รับโอกาสฝึกงานกับโรงแรม 5 ดาว

World-class Partners

พันธมิตรกับสถาบันชั้นนำระดับโลกมากมาย

International Partners & Opportunity for Exchange Program
พันธมิตรนานาชาติ และ โอกาสการเป็นนักเรียนแลกเปลี่ยนได้ในสถาบันต่างๆทั่วโลก

What our students say

ศิรภัสสร สกุลวิวรรธน์

รองกรรมการผู้จัดการ บริษัท เจริญโภคภัณฑ์อาหาร จำกัด (มหาชน)
ศิษย์เก่าปริญญาตรีสาขาการจัดการโรงแรมและรีสอร์ท (หลักสูตรนานาชาติ)

“ที่นี่เป็นสถาบันที่ไม่เหมือนที่อื่นๆ มีห้องปฏิบัติการจริง เช่น ห้องครัว ห้องเบเกอรี่ ซึ่งมีอุปกรณ์ครบครัน ทันสมัย และได้มาตรฐานจริงๆ มิ้วมีความภาคภูมิใจมากที่ได้ตัดสินใจเรียนกับที่นี่ และในสาขานี้เป็นรุ่นแรก ได้รับความรู้ ทักษะ ความชำนาญ ทางด้านการโรงแรมที่ลึกซึ้ง และลงลึกทุกรายละเอียด”

Chef Are

เชฟอาร์ ธีรภัทร ตียาสุนทรานนท์

เชฟกระทะเหล็ก ประเทศไทย l Owner & Executive Chef of Home Kitchen Studio
ศิษย์เก่าปริญญาตรี การจัดการครัวและศิลปะการประกอบอาหาร

“ที่นี่ช่วยหล่อหลอม DNA ของความเป็น DTC ให้กับผม ได้ทั้งความเป็นมืออาชีพ ระเบียบวินัย และความอดทนจากการแข่งขันต่างๆ ตั้งแต่สมัยเรียน  ภูมิใจมากเลยครับที่ได้จบจากสถาบันนี้  ความรู้ที่ได้จากที่นี่เหมือนเป็นใบเบิกทาง เป็นเหมือนเสาเข็มหรือรากฐานที่มั่นคง ให้ผมมายืนอยู่ตรงจุดนี้ได้ ”