dusit thani college logo

Student Referral Program
ปริญญาตรี หลักสูตรเทียบโอนประสบการณ์

โปรแกรมนักศึกษาชวนเพื่อนมาเป็นครอบครัว DTC

กรอกข้อมูลส่วนตัวด้านล่าง เพื่อขอรับสิทธิ์ หรือ ขอรับรายละเอียดเพิ่มเติมเกี่ยวกับโปรแกรม 

    เมื่อคลิกยอมรับด้านล่าง หมายความว่าคุณยินยอมอนุญาตให้ Dusit Thani College เก็บและประมวลผลข้อมูลส่วนตัวที่ส่งเข้ามาข้างต้นเพื่อให้บริการเนื้อหาแก่คุณตามคำขอ

เพียงแนะนำเพื่อนมาสมัครเรียนปริญญาตรี
หลักสูตรเทียบโอนประสบการณ์ สาขาวิชาใดก็ได้
รับทุนสนับสนุนจากวิทยาลัยฯ ทั้งนักศึกษาและเพื่อน
คนละ 3,000 บาท

หมายเหตุ: เงื่อนไขเป็นไปตามที่วิทยาลัยฯ กำหนด, วิทยาลัยฯ ขอสงวนสิทธิ์ในการเปลี่ยนแปลงเงื่อนไขโดยไม่ต้องแจ้งให้ทราบล่วงหน้า

Dusit Thani College เติมเต็มความรู้และทักษะที่จำเป็นสำหรับงานโรงแรมและการบริการ กับความเชี่ยวชาญและประสบกาณ์ของดุสิตธานี ที่มีประวัติยาวนานกว่า 40 ปี และเปิดโอกาสให้กับความสำเร็จที่มากกว่า และเร็วกว่า ด้วยการเทียบโอนประสบการณ์ทำงานมาเป็น “หน่วยกิต”

หลักสูตรที่เปิดสอน

หลักสูตรบริหารธุรกิจบัณฑิต
สาขาวิชาการจัดการโรงแรม

หลักสูตรบริหารธุรกิจบัณฑิต
สาขาวิชาการจัดการครัวและศิลปะการประกอบอาหาร

Turn Your Passion into Profession

จุดเด่นหลักสูตร

สร้าง connection เพื่อความสำเร็จที่มากกว่า

เรียนกับเพื่อนร่วมชั้นที่มี passion เดียวกัน สอนโดยอาจารย์ที่มีความเชี่ยวชาญและประสบการณ์จริง

รับรองหลักสูตรโดยสถาบันระดับโลก

เป็นหลักสูตรคุณภาพจากดุสิตธานี ที่ได้รับการรับรองจาก THE-ICE และ WACS

เรียนและทำงานได้ในเวลาเดียวกัน

ไม่เสียโอกาสสร้างความก้าวหน้า เรียนเฉพาะวันอาทิตย์วันเดียว

เรียนผ่านระบบออนไลน์ได้

ในกรณีที่ไม่สามารถเรียนในห้องเรียนได้

What our students say

เชฟการ์ตูน สายใจ อิงคามระธร

Corporate Chef & Food Consultant
นักศึกษา สาขาการจัดการครัวและศิลปะการประกอบอาหาร

“การเรียนที่ดุสิตธานี สาขาวิชาการจัดการครัวฯ สามารถนำความรู้มาปรับใช้ในการบริหารและจัดการครัวได้เป็นอย่างดี และได้มีการแลกเปลี่ยนความคิดกับเพื่อนๆ และอาจารย์ ได้ความคิดและมุมมองใหม่ๆ ตลอดเวลา สามารถนำมาต่อยอดและพัฒนาตัวเองในสายอาชีพเชฟได้เป็นอย่างดี”

ชุติกาญจน์ มาร์แชลล์

กรรมการผู้จัดการ l บริษัทสยามเพิร์ลทราเวลจำกัด
ผู้จัดการทั่วไป l โรงงานผลิตราวกันอันตรายรถชน บริษัทสแตรนด์ไลฟ์จำกัด
ที่ปรึกษาอาวุโส l โรงงานผลิตน้ำดื่มสตรีม
นักศึกษา สาขาการจัดการโรงแรม

“การเรียนรู้ไม่มีวันสิ้นสุด ที่นี่ตอบโจทย์ในหลายๆ ด้านเลยค่ะ ทั้งได้ต่อยอดในการทำงานและธุรกิจ แลกเปลี่ยนประสบการณ์กับเพื่อนๆ หลายสายงาน สามารถนำความรู้ที่ได้มาใช้ได้จริงและมีประสิทธิภาพค่ะ”