dusit thani college logo

Student Referral Program
Pattaya Campus

โปรแกรมนักศึกษาชวนเพื่อนมาเป็นครอบครัว DTC

กรอกข้อมูลส่วนตัวด้านล่าง เพื่อขอรับสิทธิ์ หรือ ขอรับรายละเอียดเพิ่มเติมเกี่ยวกับโปรแกรม 

    เมื่อคลิกยอมรับด้านล่าง หมายความว่าคุณยินยอมอนุญาตให้ Dusit Thani College เก็บและประมวลผลข้อมูลส่วนตัวที่ส่งเข้ามาข้างต้นเพื่อให้บริการเนื้อหาแก่คุณตามคำขอ

เพียงแนะนำเพื่อนมาสมัครเรียนปริญญาตรี
หลักสูตรใดก็ได้ ที่ DTC ศูนย์การศึกษาเมืองพัทยา
รับทุนสนับสนุนจากวิทยาลัยฯ ทั้งนักศึกษาและเพื่อน
คนละ 3,000 บาท

หมายเหตุ: เงื่อนไขเป็นไปตามที่วิทยาลัยฯ กำหนด, วิทยาลัยฯ ขอสงวนสิทธิ์ในการเปลี่ยนแปลงเงื่อนไขโดยไม่ต้องแจ้งให้ทราบล่วงหน้า

Dusit Thani College เติมทุกทักษะที่จำเป็นและทันสมัยสำหรับงานโรงแรมและการบริการ ด้วยองค์ความรู้ของดุสิตธานี ที่มีประวัติยาวนานกว่า 40 ปี และเน้นเปิดโอกาสให้นักศึกษาเรียนรู้จากประสบการณ์ทำงาน และผู้เชี่ยวชาญตัวจริง

หลักสูตรที่เปิดสอน

หลักสูตรบริหารธุรกิจบัณฑิต
สาขาวิชาการจัดการโรงแรม

หลักสูตรบริหารธุรกิจบัณฑิต
สาขาวิชาการจัดการครัวและศิลปะการประกอบอาหาร

Turn Your Passion into Profession

Bachelor's Degree Programs' Highlights

94% มีงานทำทันทีหลังเรียนจบ

นักศึกษาที่จบจาก Dusit Thani College มีงานทำภายใน 1 ปี 94%

ประสบการณ์ 28 ปี

กว่า 28 ปีที่ผลิตบุคลากรสู่ธุรกิจการบริการทั่วโลก

ฝึกงานสูงสุด 1,500 HRS​

นักศึกษาทุกหลักสูตรจะได้ฝึกงานกับโรงแรม 5 ดาว 1,500 ชั่วโมง​

World-class Partners

พันธมิตรกับสถาบันชั้นนำระดับโลกมากมาย

What our students say

รมิตา จิตรมณีกาญจน์

General Manager | Empress Pattaya Hotel
ศิษย์เก่าปริญญาตรี สาขาการจัดการโรงแรม

“อาจารย์ทุกท่านใส่ใจดูแลนักศึกษาอย่างใกล้ชิด รุ่นพี่รุ่นน้องเราเคารพและช่วยเหลือกันและกัน เนื้อหาการเรียนการสอนของที่นี่เน้นให้เราได้ลงมือทำ ได้เห็นภาพจริง ทำให้เวลาที่เราไปฝึกงานหรือทำงานจริง เราสามารถทำมันได้ทันที  เวลามีคนถามว่าจบจากที่ไหน จะตอบด้วยความภาคภูมิใจทุกครั้งว่า “วิทยาลัยดุสิตธานี” ค่ะ”

Chef Are

เชฟอาร์ ธีรภัทร ตียาสุนทรานนท์

เชฟกระทะเหล็ก ประเทศไทย l Owner & Executive Chef of Home Kitchen Studio
ศิษย์เก่าปริญญาตรี การจัดการครัวและศิลปะการประกอบอาหาร

“ที่นี่ช่วยหล่อหลอม DNA ของความเป็น DTC ให้กับผม ได้ทั้งความเป็นมืออาชีพ ระเบียบวินัย และความอดทนจากการแข่งขันต่างๆ ตั้งแต่สมัยเรียน  ภูมิใจมากเลยครับที่ได้จบจากสถาบันนี้  ความรู้ที่ได้จากที่นี่เหมือนเป็นใบเบิกทาง เป็นเหมือนเสาเข็มหรือรากฐานที่มั่นคง ให้ผมมายืนอยู่ตรงจุดนี้ได้”