Customized Training
for Hospitality and
Service

“"ความรู้…. ไม่ได้สั่งสมจากวัย แต่จากการศึกษาและการเรียนรู้” – แอนทอน เชคอฟ

By the industry, for the industry

“วิทยาลัยดุสิตธานีก่อตั้งขึ้นเมื่อปี พ.ศ. 2536 โดยเป็นสถาบันการศึกษาระดับอุดมศึกษาด้านการโรงแรมและศิลปะการประกอบอาหารที่เก่าแก่ที่สุดในประเทศไทย ด้วยความทุ่มเทและประสบการณ์ราว 30 ปีของเรา ทำให้วิทยาลัยดุสิตธานีเป็นผู้นำด้านการอบรมในธุรกิจบริการ รวมถึงเป็นแหล่งพัฒนาหลักสูตรการอบรมสำหรับบุคคลทั่วไปและหลักสูตรเฉพาะตัวที่อยู่ในระดับแนวหน้าและยิ่งใหญ่ที่สุดในภูมิภาค”

เสียงจากลูกค้า

DTC มีความภาคภูมิใจในการทำงานเป็นอย่างยิ่งว่า เราไม่ใช่แค่ทำตามความต้องการและความคาดหวังของลูกค้า แต่เราจะทำให้มากกว่าเสมอ

Carrie Chow –

Director IT PMO, APAC IT Marriott International

พวกเราหวังเป็นอย่างยิ่งว่าจะได้ร่วมงานกับทีมดุสิตอย่างต่อเนื่อง

พวกเราร่วมงานกับทีมดุสิตครั้งแรกในหลักสูตรประกาศนียบัตรการบริหารโครงการก่อนเปิดให้บริการ เนื่องจากเป็นครั้งแรกที่เราได้จัดหลักสูตรการอบรมแบบเฉพาะตัวสำหรับหน่วยงาน IT ในอุตสาหกรรมบริการ ทีม Marriott และทีมดุสิตใช้เวลาในการเตรียมการมากกว่า 8 เดือนเพื่อที่จะปล่อยหลักสูตร PM ออกมา เริ่มตั้งแต่การวิเคราะห์ช่องว่าง การศึกษาเอกสารและเครื่องมือเชิงลึก และทำการจัดอบรมให้พนักงานโดยใช้กรณีศึกษาและระเบียบวิธีการบริหารโครงการมาประกอบการอบรม การอบรมนี้จัดขึ้นผ่านช่องทางที่ผสมผสานระหว่างระบบ eLearning ของ Marriott และการอบรมการใช้งานแบบสด และปิดท้ายด้วยการทดสอบเพื่อรับประกาศนียบัตร

หลังจากนั้น เราได้มีการจัดทำหลักสูตรเพิ่มเติมอีก 2 หลักสูตร ได้แก่ หลักสูตรพัฒนาความเป็นผู้นำสำหรับผู้นำกลุ่มระดับอาวุโส และหลักสูตรประกาศนียบัตรการตรวจสอบ IT ขั้นพื้นฐาน(หลักสูตร 2 ภาษา) ทุกหลักสูตรได้รับการตอบรับไปในทางที่ดีและมีความพึงพอใจมากกว่า 90%

พวกเรามีความประทับใจมากในการทำงานกับทีมดุสิตที่มีความเชี่ยวชาญในด้านการออกแบบหลักสูตรและการถ่ายทอดความรู้ รวมถึงมีความสามารถในการบริการลูกค้าในระดับสูง ซึ่งเหนือความคาดหมายและความต้องการของเรายิ่งขึ้นไปอีก

จนถึงทุกวันนี้ พนักงาน Marriott APAC กว่า 200 คนได้ประสบความสำเร็จในการรับใบประกาศนียบัตรผ่านทางหลักสูตรการอบรมที่ออกแบบมาเฉพาะตัวทั้ง 3 หลักสูตรนี้
Our collaboration with Dusit started with the Pre-opening Project Management certification workshop as groundbreaking with the 1st bespoke training program dedicated to hospitality iT. It took Marriott and the Dusit team more than 8 months to prepare for the PM workshop, starting from gap analysis, deep dive into documentation & tools and eventually launching structured training consisting of case studies and project management methodology, which is delivered through a hybrid approach using Marriott’s eLearning portal and live tutorial sessions followed by a certification quiz. Subsequently we launched two additional programs; Senior Cluster Leaders leadership development program and IT Audit Fundamentals Certification Workshop (bilingual) – all of them received very positive feedback with more than 90% satisfaction. We are very impressed with the Dusit Team on their professional capability on curriculum design and delivery as well high level of customer service who would go above and beyond to meet our needs.

Our collaboration with Dusit started with the Pre-opening Project Management certification workshop as groundbreaking with the 1st bespoke training program dedicated to hospitality iT. It took Marriott and the Dusit team more than 8 months to prepare for the PM workshop, starting from gap analysis, deep dive into documentation & tools and eventually launching structured training consisting of case studies and project management methodology, which is delivered through a hybrid approach using Marriott’s eLearning portal and live tutorial sessions followed by a certification quiz.

Subsequently we launched two additional programs; Senior Cluster Leaders leadership development program and IT Audit Fundamentals Certification Workshop (bilingual) – all of them received very positive feedback with more than 90% satisfaction.

We are very impressed with the Dusit Team on their professional capability on curriculum design and delivery as well high level of customer service who would go above and beyond to meet our needs.

หน่วย Training Solutions ของวิทยาลัยดุสิตธานี มุ่งมั่นที่จะศึกษาความต้องการด้านการฝึกอบรมและการพัฒนาบุคลากรของธุรกิจในภาคอุคสาหกรรมการบริการและการท่องเที่ยว พร้อมออกแบบนวัตกรรมการเรียนรู้ เพื่อตอบสนองความต้องการเหล่านั้นให้เหนือความคาดหมาย
dusit thani client solution
dusit thani client solution
บุคลากรของคุณคือกุญแจสำคัญสู่ความสำเร็จ เมื่อบุคลากรของคุณมีประสิทธิภาพมากขึ้น องค์กรก็จะมีประสิทธิภาพมากขึ้น การลงทุนเพื่อพัฒนาทักษะ ความสามารถ และศักยภาพของบุคลากรจะช่วยทำให้ทั้งองค์กรและบุคลากรมุ่งหน้าสู่ความเป็นเลิศ และช่วยเพิ่มอายุการทำงานและความภักดีของบุคลากรต่อองค์กรยิ่งขึ้นไป
ด้วยวิทยาลัยดุสิตธานีมีสายสัมพันธ์เชื่อมโยงกับอุตสาหกรรมบริการมาอย่างยาวนาน จึงช่วยทำให้มั่นใจได้ว่าหลักสูตรการอบรมของเรานั้นก้าวล้ำกว่าใคร ทั้งในแง่ความเป็นเลิศของแนวปฏิบัติ การศึกษาแนวโน้มในปัจจุบัน รวมทั้งการคาดการณ์แนวโน้มที่จะเกิดขึ้นในอนาคต ทั้งในอุตสาหกรรมบริการ และเชิงแนวคิดการออกแบบการเรียนรู้และฝึกอบรม

เพียงเราร่วมมือกัน เราจะยกระดับองค์กรของคุณสู่ความเป็นเลิศทางด้านการบริการ
dusit thani client solution
EPHM-Dusit-Thani
Play Video about EPHM-Dusit-Thani

e-Learning and Hybrid Learning Solutions

การระบาดใหญ่ของโควิด-19 นั้นกระตุ้นให้ธุรกิจปรับเปลี่ยนนโยบายการทำงานเป็นแบบผสมผสาน รวมถึงการทำงานจากที่บ้าน (WFH) ในภาคการฝึกอบรมและการศึกษาก็ได้เรียนรู้ที่จะปรับตัวเช่นกัน เนื่องจากทุกคนใช้เวลาในการทำงานที่ออฟฟิศน้อยลงและใช้เวลาบนพื้นที่ออนไลน์มากขึ้น จึงทำให้รูปแบบการการเรียนการสอนได้รับการพัฒนาขึ้นในลักษณะเดียวกัน

DTC Training Solutions สามารถช่วยคุณในการออกแบบและพัฒนาหลักสูตรการเรียนรู้จากที่บ้าน (LFH) เพื่อให้บุคลากรของคุณยังคงสามารถเรียนรู้และพัฒนาตัวเองได้ ด้วยความสะดวกสบายและความปลอดภัยในบ้านของพวกเขาเอง

ด้วยแพลตฟอร์มการเรียนรู้ดิจิทัลที่ล้ำสมัย เราจะช่วยให้บุคลากรของคุณทุกคนสามารถเข้าสู่ระบบและเรียนรู้ได้จากทุกที่ทุกเวลา แค่เพียงมีการเชื่อมต่ออินเทอร์เน็ตและอุปกรณ์ดิจิทัลที่รองรับ

Hybrid Learning Modes

DTC Training Solutions มอบรูปแบบการเรียนรู้ออนไลน์ที่แตกต่าง เพื่อตอบสนองทุก ๆ ความต้องการของคุณ
การเรียนรู้ด้วยตนเอง Self-paced / Independent Learning (Asynchronous)

ผู้เรียนสามารถเข้าสู่ระบบแพลตฟอร์มดิจิทัล และเรียนรู้ได้โดยใช้สื่อออนไลน์และกิจกรรมตามความสะดวกของตนเอง การเรียนรู้รูปแบบนี้จะไม่มีการสอนสดหรือปฏิสัมพันธ์กับผู้ฝึกสอน

การเรียนรู้ออนไลน์แบบสด Live Online Learning (Synchronous)

ผู้เรียนสามารถเรียนรู้แบบสด พร้อมกับผู้ฝึกสอนและผู้เรียนคนอื่น ๆ ได้ในห้องเรียน "เสมือน" เช่น ในระบบประชุม Zoom หรือ Teams วิธีการนี้สามารถเข้ามาแทนที่การเรียนในห้องเรียนปกติได้ในขณะที่โรงเรียนปิดทำการในช่วงการระบาดของโควิด-19

การเรียนรู้แบบผสมผสาน Blended or Hybrid Learning

เป็นรูปแบบการเรียนรู้ที่ผสมผสานทั้งสองรูปแบบข้างต้น ผู้เรียนสามารถเลือกเรียนรู้ได้ทั้งบนบทเรียนดิจิทัลออนไลน์ได้อย่างอิสระ และเรียนรู้ร่วมกับผู้เรียนคนอื่นในกลุ่มเสมือนแบบเรียลไทม์ รูปแบบการเรียนรู้นี้เรียกว่า "ห้องเรียนกลับด้าน"

ให้ประสบการณ์และความเชี่ยวชาญของเราช่วยพัฒนาองค์กรของคุณ

ความสำเร็จของคุณ เริ่มได้ที่นี่!

ตัวอย่างหลักสูตรการฝึกอบรมแบบกำหนดเอง ที่ DTC ได้พัฒนาขึ้นสำหรับลูกค้าของเรา

ลูกค้าที่ DTC ได้ออกแบบการอบรมให้  

Follow Us

Copyright © 2022 All rights reserved. Dusit Thani College Privacy Policy